3

Abeceda
pacientských práv
v ambulancii

A
 

Základné práva pacienta

Ochrana života, zdravia a ľudskej dôstojnosti. Základné ciele, ku ktorým by sme pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti mali vždy vzhliadať. Týka sa to ako pacienta, tak aj zdravotníckych pracovníkov.
 
B
 

Prístup k zdravotnej starostlivosti

Všetci si želáme, aby nám bola poskytnutá zdravotná starostlivosť vtedy keď ju potrebujeme. Možnosti a zdroje sú však obmedzené, preto je dobré vedieť na čo sa má pacient pripraviť.
 
C
 

Kto platí za zdravotnú starostlivosť ktorá mi bola/bude poskytnutá?

Zdravotná starostlivosť má svoju cenu. Úhradu za pacienta vo väčšine prípadov platí zdravotná poisťovňa, ale niekedy si zdravotnú starostlivosť a s ňou súvisiace služby musí zaplatiť sám pacient. Funguje to takto:
 
D
 

Váš informovaný súhlas so zdravotnou starostlivosťou je základný kameň liečby

Pacient je pánom svojho osudu. Zodpovedne sa však vie rozhodnúť len na základe zrozumiteľných informácií od ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka.
 
E
 

Mlčanlivosť a ochrana osobných údajov je základom dôvery pacienta v lekára

Niekedy je mlčať viac ako zlato. Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti to platí 100násobne. Pacientove údaje a informácie o jeho zdravotných ťažkostiach sú prísne chránené.
 
F
 

Nerozumiete tomu čo sa stalo, alebo ste boli nespokojný pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti?

Lekár, sestra, či ďalší zdravotnícki pracovníci sú tiež len ľudia, ktorí z času načas robia chyby. Nikto nie je dokonalý. Skôr ako by ste podali sťažnosť na ÚDZS, či žalobu na súd dajte poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti šancu vysvetliť to, s čím máte problém. Môžte ušetriť množstvo času a stresu sebe ale aj zdravotníckym pracovníkom.
 

Záštita a spolupráca s odbornými spoločnosťami