Som pacient

Vyberte si oblasť, ktorá Vás zaujíma.

 
1
Čo robiť, ak ide o život?
Prvá pomoc v ambulancii
2
Pravidlá identifikácie
pracienta v ambulancií
3
Abeceda pacientových
práv v ambulancii
4
Ochrana osobných údajov
pacienta v ambulancii
 
5
Čo všetko môže pacient
robiť so svojou zdravotnou
dokumentáciou?
6
Zásady správnej
komunikácie v ambulancii
a informovaný súhlas
Slovenská kardiologická spoločnosť Kardiológia
Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti Slovenskej lekárenskej spoločnosti Pediatria
Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva Všeobecné lekárstvo