4

Ochrana osobných
údajov pacienta
v ambulancii

1
 

Spracúvanie a ochrana osobných údajov pacienta v ambulancii

Ako získava ambulancia moje osobné údaje? Prečo a na akých právnych základoch ich spracováva?
 
2
 

Čo sa deje s osobnými údajmi, poskytnutými ambulancii?

Ako dlho ambulancia uchováva moje osobné údaje? Zverejňuje alebo poskytuje ich niekomu?
 
3
 

Práva pacienta pri ochrane osobných údajov

Aké mám práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a ako ich môžem uplatniť?
 

Záštita a spolupráca s odbornými spoločnosťami