2

Pravidlá identifikácie
pacienta
v ambulancii

1
 

Identifikácia pacienta, alebo ako si ma lekár naozaj nepomýli s niekým iným?

Čo odo mňa lekár môže vyžadovať pred vyšetrením ak som nový pacient? Je rozdiel, ak som cudzinec? Sú prípady, kedy nemusím predložiť preukaz poistenca?
 
2
 

Overenie totožnosti u lekára pri opakovanej návšteve lekára

Musím predložiť preukaz poistenca aj keď navštevujem lekára opakovane a som už uňho zaevidovaný?
 
3
 

Overenie totožnosti pri nespôsobilom pacientovi

Ako sa overuje totožnosť u maloletého pacienta alebo u pacienta obmedzeného na právne úkony?
 

Záštita a spolupráca s odbornými spoločnosťami