5

Čo všetko môže pacient
robiť so svojou zdravotnou
dokumentáciou?

1
 

Základné informácie o zdravotnej dokumentácii

Čo je zdravotná dokumentácia? V akej forme sa vedie a kto ju vlastní?
 
2
 

Zápis údajov do zdravotnej dokumentácie

Čo všetko sa do zdravotnej dokumentácie zapisuje? Čo ak sa lekár pomýli a zapíše niečo nesprávne? Ako dlho sa zdravotná dokumentácia uchováva a čo sa s ňou stane, ak ambulancia zanikne?
 
3
 

Výpis údajov zo zdravotnej dokumentácie

Čo je výpis zo zdravotnej dokumentácie? Kto každý oň môže žiadať? Ako mám požiadať o výpis alebo o sprístupnenie zdravotnej dokumentácie?
 
4
 

Nahliadanie do zdravotnej dokumentácie

Kto každý môže nahliadať do mojej zdravotnej dokumentácie? Môžem si svoju zdravotnú dokumentáciu odfotiť napr. telefónom? Kto môže do dokumentácie nahliadať po smrti pacienta?
 

Záštita a spolupráca s odbornými spoločnosťami