Mám ako onkologický pacient niektoré sociálne výhody?

Ostaňte v obraze! Zaregistrujte sa
a získate upozornenia na všetky zmeny a novinky.

Otázky a odpovede

Mám ako onkologický pacient právo na parkovací preukaz?
Je pravda, že ako držiteľ parkovacieho preukazu môžem byť oslobodený od platenia úhrady za užívanie diaľnic?
Môžem ako onkologický pacient poberať príspevok na osobnú asistenciu?
Osobný asistent môže byť aj niekto z mojich príbuzných?
Exituje obmedzenie v počte hodín osobnej asistencie?
Existujú kritériá na osobného asistenta?
Ako onkologický pacient môže žiadať o príspevok na pohonné hmoty?
Ak som onkologický pacient môžem žiadať kompenzáciu výdavkov na diétne stravovanie?

Nie je tu odpoveď, ktorú hľadáte?

dajte nám vedieť

Záštita a spolupráca s odbornými spoločnosťami

Túto sekciu pripravujeme aj vďaka podpore partnerov

Zentiva
Generálny partner