Toto je dobré vedieť
pred návštevou
domova sociálnych služieb

Ostaňte v obraze! Zaregistrujte sa
a získate upozornenia na všetky zmeny a novinky.

Otázky a odpovede

Aký kontakt môže udržiavať klient, ktorému je poskytovaná sociálna služba v zariadení?
Čo musí absolvovať nový klient pred nástupom do zariadenia?
V akom režime fungujú zariadenia poskytujúce sociálne služby?

Nie je tu odpoveď, ktorú hľadáte?

dajte nám vedieť